Duurzaamheid
ten top

Park 20|20 is ontstaan vanuit de overtuiging dat het anders kan en moet. Economie en ecologie in balans, dát is onze definitie van duurzaamheid. Grensverleggend en toekomstbestendig.

Concept

De kiem van Park 20|20 werd gelegd in 2010, toen het thema duurzaamheid vaak niet meer was dan een paragraaf in een ondernemersplan. Een businesspark op basis van Cradle to Cradle? Dat was toen niet meer dan een theoretisch concept. Park 20|20 heeft die visie gerealiseerd en dat is een unieke prestatie.

Disruptie vraagt om durf en doorzettingsvermogen, om kansen zien en nieuwe wegen inslaan. Dat is meer dan een nobele ambitie, want Park 20|20 heeft zich inmiddels bewezen als innovatief businesspark waar menselijk welzijn centraal staat. Duurzaam en toekomstbestendig. Een gezonde omgeving waar mensen graag zijn en juist daardoor economisch succes stimuleert.

Cradle to Cradle®

Park 20|20 is de eerste Cradle to Cradle-geoptimaliseerde werkomgeving wereldwijd. Gebouwd vanuit de gedachte dat afval niet bestaat en geëxploiteerd met hernieuwbare energiebronnen. Het resultaat is een gezonde, aantrekkelijke werkomgeving met veel ruimte voor groen en water.

Cradle to Cradle
Design for Dissasembly

Niets is voor eeuwig en dat geldt ook voor bedrijfsgebouwen. Daarom zijn alle gebouwen op Park 20|20 zodanig ontworpen dat ze na gebruik gedemonteerd kunnen worden. Materialen behouden zo hun waarde en kunnen opnieuw ingezet worden. Design for Disassembly is een onmisbare schakel in het realiseren van een circulaire economie.

Design for Disassembly
Healthy materials

De natuur is bij uitstek circulair: alles wordt hergebruikt. Dat gegeven inspireerde bij de bouw en inrichting van Park 20|20. Grondstoffen en materialen zijn geselecteerd op basis van hun ecologische voetafdruk. Park 20|20 herbergt de grootste collectie Cradle to Cradle Certified™-materialen ter wereld. Biologische materialen kunnen opnieuw gebruikt worden als grondstof, technische materialen zijn geschikt voor upcycling.

Healthy materials
Human Centered Design

Park 20|20 draait om menselijk welzijn. Dat vraagt om oog voor ergonomie en een integrale aanpak bij het inrichten van het park. De voorzieningen zijn hoogwaardig, de omgeving uitnodigend en de natuur krijgt letterlijk de ruimte. Inspanning en ontspanning gaan hier hand in hand.

Human Centered Design
Welzijn

Wie zich prettig voelt, presteert beter. Park 20|20 creëert daarvoor de juiste infrastructuur. En dat is meer dan een statement. Onderzoek heeft aangetoond dat de inrichting van Park 20|20 de productiviteit verhoogt en ziekteverzuim verlaagt. Niet voor niets is Park 20|20 gecertificeerd conform de gerenommeerde WELL Building Standard.

Well-being
Award-winnend Concept

1. Winnaar SHARE Award 2012
2. Honor Award voor het Park 20|20 Masterplan
3. Grootste collectie Cradle to Cradle Certified ™ materialen ter wereld

Partners