Healthy materials

Park 20|20 heeft de grootste collectie Cradle to Cradle Certified™-materialen wereldwijd.

Alle gebruikte producten zijn vastgelegd in een materialenpaspoort. Daardoor is het mogelijk om grondstoffen te identificeren aan het einde van de levenscyclus van een gebouw. Demontage wordt zo eenvoudiger en hergebruik makkelijker. Duurzaam bouwen begint dus bij data.

 

Upcycling als uitgangspunt

 

Hergebruik kent verschillende dimensies. Biologische grondstoffen gaan na gebruik terug de bodem in, waar ze als biologische voedingsstoffen opnieuw van waarde zijn. Technische materialen worden ingezet voor upcycling en behouden daarmee functionaliteit. Zo doet Park 20|20 recht aan de belofte van een gezonde werkomgeving, nu en in de toekomst. De keuzes van vandaag klinken door in de tijd.

Partners